Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 06-10813001
  • info@verkaartadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website verkaartadvies.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina's problemen voortvloeien.
  2. Verkaart Financieel Advies & Partners en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: verkaartadvies.nl . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen de website verkaartadvies.nl. Verkaart Financieel Advies & Partners is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Verkaart Financieel Advies & Partners en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.   
  4. Verkaart Financieel Advies & Partners heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Kapelle onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website verkaartadvies.nl voortvloeiende geschillen met Verkaart Financieel Advies & Partners.
  6. Verkaart Financieel Advies & Partners heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Verkaart Financieel Advies & Partners zijn aanvaard.

 

Kapelle, augustus 2019.